PESECKÁ LEÁNKA

Vďaka obdobiu plného skúšania som pochopil, že odroda ani terroir sa prispôsobiť nedajú. Neexistuje žiadne automatické prenesenie charakteru miesta do vína. Dôležitá je mentálna úroveň, na ktorej vinár chápe súhru elementov vo svojom okolí. Schopnosť vnímať pôdu, polohu vinohradu, vinič, mikroklímu, charakter človeka, dedičstvo a čas je podstatou pre uchopenie celku, ktorý v skratke nazývame terrior.